Homes factory

Privacy

Homes Factory BV gevestigd aan Grenssteen 27, 4815 PP Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Homes Factory BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren de privacy van onze werknemers, relaties en sollicitanten en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer;
-  E-mailadres;
- Locatiegegevens;
- IP-adressen;
- Apparaatgegevens;
- Sollicitatiegegevens;
- Overige gegevens die door u worden verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: geen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@homesfactory.nl dan verwijderen wij deze informatie.
 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:
Homes Factory BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Versturen van nieuwbrieven;
- Versturen van vacatures
- Verwerken van sollicitaties;
- Contact opnemen met relaties en sollicitanten;
- In behandeling nemen van vragen en/of klachten.
 

COOKIES VOOR WEBSITE ANALYSE
Homes Factory BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om www.homesfactory.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Homes Factory BV en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Belang: commercieel en functioneel belang
 

ADVERTENTIECOOKIES
Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van een Facebook Pixel om uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties:
Cookie: Facebook Pixel 
Functie: retargeting 
Belang: commercieel belang
 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Homes Factory BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Homes Factory BV) tussen zit.
 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Homes Factory BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Homes Factory BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Homes Factory BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@homesfactory.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Homes Factory BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@homesfactory.nl 

Desktop Header White.svg